Speusipou | House | Athens | high resSpeusipou | House | Athens | low res