Valaoritou | high res | 300dpiValaoritou | Low res | 120dpi