Kleomenous 49 | House | Athens | high resKleomenous 49 | House | Athens | low res